ESOGÜ Öğrencilerine Socrates/Erasmus Programı Hakkında Bilgiler

 

SOCRATES / ERASMUS (Yüksek Öğretim) Nedir?
Erasmus
AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerle, üye ya da aday olmayan ülkeler arasında, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini  düzenleyen programdır.
 
ERASMUS programının en temel amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek olmak üzere;
 • Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini özendirmek ve desteklemek,
 • Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamak,
 • Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamaktır.
 
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve öğretim elemanları ERASMUS’tan yararlanabilir.
 
Katılım Koşulları Nelerdir?
Bir yükseköğretim kurumunun ERASMUS programına katılabilmesi için Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip olması gerekir. Üniversitemiz Mayıs 2005 tarihi itibarıyla Erasmus Üniversite Beyannamesi almıştır. 2005-2006 öğretim yılı itibarıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi başlamıştır.
ERASMUS kapsamındaki tüm değişim etkinlikleri için ev sahibi üniversite ile misafir olunan üniversitenin işbirliği öngörülen bölümleri arasında imzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın var olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.
ERASMUS – Öğrenci Değişimi – Öğrenciler için Bilgiler
Genel Koşullar ve Üstünlükleri
·         ERASMUS öğrencisi olarak üniversite eğitiminizin en az 3, en fazla 12 ayını (İkili Anlaşmada belirlendiği şekilde) Avrupa’daki bir üniversitede geçirebilirsiniz.
 • Değişim ile ilgili giderlerinizin karşılanması için AB’den parasal katkı alacaksınız ve değişime gidilen üniversiteye öğrenim bedeli ödemeyeceksiniz.
 • ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayesinde gittiğiniz üniversitede aldığınız tüm dersler ve notlar döndüğünüzde transkriptinizde yer alacağından ve burada almakla yükümlü sayıldığınız derslerin yerine sayılacağından, dönem ve emek kaybı olmadan, ERASMUS ile öğreniminizin bir kısmını Avrupa’da tamamlamış olacaksınız.
 • Ayrıca bir Avrupa ülkesinde yaşayarak yabancı dilinizi geliştirme olanağı bulacaksınız.
 • Değişik kültürleri tanıyacak, eğitim sonrası mesleki bağlantılarınızı olumlu yönde arttırabileceksiniz.
 •  
 • ERASMUS öğrencilerine verilecek aylık parasal destek anlaşmalı ülkelere göre değişmekte olup öğrenci başına en az 300 Euro’dur. İlk ödeme toplam ödemenin %80’i olarak öğrencinin banka hesabına yatırılacak, kalan kısım ise öğrencinin geri dönüşünde verilecektir.
 • Öğrenci gittiği kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödemeyecek buna karşın kendi üniversitesinde yapmakla yükümlü olduğu katkı payı gibi ödemeleri yerine getirecektir. Ayrıca öğrencinin almakta olduğu diğer burslar  (devlet bursları, üniversitelerinden aldıkları başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.
 • AB’nin sağladığı maddi destekteki amaç, burs vermekten çok, öğrencinin değişimden kaynaklanan fazladan masraflarını karşılamalarına katkıda bulunmaktır. Fondan payınıza düşen miktar yurtdışında yapacağınız harcamaların tamamını karşılamayacak, ancak harcamalarınıza destek olacaktır. Bu sebeple değişim öğrencisi olarak yurtdışında bulunacağınız süre içerisindeki gerekli giderlerinizi karşılamaya yetecek maddi desteğe sahip olup olmadığınızı değerlendirmeniz gerekmektedir.
 • Başvurunuzu yapmadan önce konuk olacağınız ülkedeki olası aylık giderinizi hesaplamalı ve gereksinim duyacağınız ek destek konusunda bütçe planlaması yapmalısınız.
 • Konuk olarak gidilecek ülke için; ulaşım, vize masrafları ve sağlık sigortası öğrenci tarafından karşılanacaktır.
 
ERASMUS Öğrencilerinin Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler Nelerdir?
ERASMUS kapsamında yapılan değişimlere katılan öğrencilerin, bir yarıyılda Avrupa standartlarında 30 ECTS kredisine karşılık gelen miktarda (veya buna yakın) ders alması ve bu derslerden 2/3 oranında başarılı olması beklenir.Aksi takdirde öğrenciye verilen parasal katkının geri iadesi istenir. Bunun yanı sıra, ERASMUS öğrencisi olduğunuz takdirde, tüm eğitim dönemi süresince yapılan sınavlar veya diğer değerlendirmeleri de içine almak üzere konuk olunan üniversitede bulunmak ve üniversitenin kurallarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlü olacaksınız.
Ayrıca ülkenize döndükten sonra sizden belirli bir formatta rapor yazmanız beklenmektedir.
 
ERASMUS Öğrencisi Olabilme Koşulları Nelerdir?

1) Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,  


2) Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00,  Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması. 
 
Not: Daha önce Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanmış olanlar ile hazırlık sınıfı ve yatay geçiş ile gelip intibak aşamasında olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemez ve/veya değerlendirmeye alınmaz.  Asgari 30 ECTS ders kuralı dönemsel olup,  30 değerinin (karşı Üniversite ECTS değerleri farklı olsa bile) ESOGÜ'de denk gelen kredi toplamlarıyla oluşturulması esastır.   
 
 
Öğrencinin Üniversitemiz Uluslar arası İlişkiler Birimine şahsen başvurusu gerekmektedir.
Konu İle İlgili Daha Ayrıntıyı Bilgi Alabileceğiniz Bağlantılar Nelerdir?
·         http://www.ogu.edu.tr
·         http://www.ua.gov.tr
·         http://www.ua.gov.tr/pls/portal/url/page/PGP_SOCRATES/
                erasmus_ana_sayfa (tr)
·         http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/
                socrates/erasmus/erasmus_en.html (en)
·         http://www.socleoyouth.be
 
 
SOCRATES/ERASMUS PROGRAMINDAN YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI     

 
 
Fakülte
Bölüm
Gittiği Ülke
Öğr. Sayısı
Tıp Fakültesi
Tıp
İtalya
8
Tıp Fakültesi
Tıp
Litvanya
11
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisat
Finlandiya
4
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisat
Çek Cumhuriyeti
7
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisat
Polonya
7
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İktisat
Bulgaristan
2
İktisadi ve İdari Bilimler Fak
İktisat
Litvanya
3
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İşletme
Finlandiya
16
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İşletme
Çek Cumhuriyeti
4
İktisadi ve İdari Bilimler Fak
İşletme
Belçika
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İşletme
Polonya
2
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Maliye
Çek Cumhuriyeti
2
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Maliye
Polonya
2
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Uluslar arası İlişkiler
Almanya
4
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Uluslar arası İlişkiler
Polonya
6
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Uluslar arası İlişkiler
Finlandiya
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fak
Uluslar arası İlişkiler
Litvanya
3
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Bilgisayar Mühendisliği
Litvanya
16
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Bilgisayar Mühendisliği
Romanya
10
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Bilgisayar Mühendisliği
Slovenya
1
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Elektrik Elektronik Müh.
Litvanya
24
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Elektrik Elektronik Müh.
Romanya
11
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Elektrik Elektronik Müh.
Macaristan
7
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Elektrik Elektronik Müh.
Slovenya
3
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Endüstri Müh
Polonya
2
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Endüstri Müh.
Romanya
1
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
İnşaat Mühendisliği
Litvanya
18
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
İnşaat Mühendisliği
Estonya
2
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
İnşaat Mühendisliği
Çek Cumhuriyeti
6
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
İnşaat Mühendisliği
Polonya
5
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Makine Mühendisliği
Litvanya
18
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Makine Mühendisliği
İtalya
7
Mühendislik ve Mimarlık Fak
Makine Mühendisliği
Estonya
2
Mühendislik ve Mimarlık Fak
Makine Mühendisliği
Romanya
1
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Kimya Mühendisliği
Macaristan
6
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Kimya Mühendisliği
İtalya
19
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Kimya Mühendisliği
Portekiz
4
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Jeoloji Mühendisliği
Fransa
1
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Portekiz
2
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Estonya
8
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Çek Cumhuriyeti
3
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Maden Mühendisliği
İtalya
4
Mühendislik ve Mimarlık Fak.
Mimarlık
Polonya
6
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya 
Yunanistan
10
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya 
Portekiz
7
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya 
Polonya
7
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya 
İtalya
3
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Edebiyat
Estonya
11
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Edebiyat
Macaristan
13
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Edebiyat
Fransa
17
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Edebiyat
Bulgaristan
3

Fakülte
Bölüm
Gittiği Ülke
Öğr. Sayısı
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Romanya
3
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
İsveç
3
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Estonya
1
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Portekiz
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Yunanistan
3
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Slovenya
6
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Çek Cumhuriyeti
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Macaristan
3
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Litvanya
2
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Bulgaristan
1
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
İtalya
2
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Slovak Cum.
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğret.
Almanya
4
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğret
Estonya
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğret
İtalya
3
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğret
Bulgaristan
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğret.
Litvanya
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğret.
Polonya
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğret.
Slovak Cum.
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğret.
Almanya
2
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğret.
İtalya
1
Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Polonya
1
Eğitim Fakültesi
BÖTE
İtalya
1
Eğitim Fakültesi
PDR
Litvanya
1
Turizm Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşlt.
Belçıka
1
Turizm Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşlt.
Litvanya
6
Turizm Yüksekokulu
Turizm ve Otel İşlt.
Polonya
1
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri
Polonya
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Y.L.
Polonya
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bahçe Bitkileri Y.L.
Polonya
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Doktora
Yunanistan
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Y.L.
Yunanistan
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Y.L.
Portekiz
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalurji ve Malzeme Müh.Y.L.
Portekiz
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalurji ve Malzeme Müh.Y.L.
Çek Cumhuriyeti
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Karşılaştırmalı Edebiyat Y.L.
Macaristan
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Elektronik Müh.Y.L.
İsveç
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeoloji Mühendisliği Y.L.
Belçika
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Y.L.
İtalya
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Y.L.
İtalya
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği Y.L.
Romanya
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Müh.Y.L.
Litvanya
3
Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Müh.Y.L.
Romanya
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Doktora
Slovenya
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Y.L.
Slovenya
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Karşılaştırmalı Edebiyat Y.L.
Macaristan
4
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Y.L.
Macaristan
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Y.L.
Almanya
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Yön.Tef.Plan.ve Eko.(DR)
Polonya
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Y.L.
İsveç
2
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Karşılaştırmalı Edebiyat Y.L.
Fransa
2
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Pazarlama Y.L.
Finlandiya
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Y.L
Çek Cumhuriyeti
1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fizik Y.L
Romanya
1
 
 
Toplam
433

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - @2010