ESOGÜ Öğrencilerine Farabi Değişim Programı Hakkında Bilgiler

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
 
Farabi Öğrenci Hareketliliği 
Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
 
 *Başvuru Belgeleri:
 
-Aday Öğrenci Başvuru Formu
-Not Dökümü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak)
-Yabancı dil düzeyini gösteren belge (Gidilecek Yükseköğretim Kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise)  
Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.
Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.
 
Bir ESOGÜ Öğrencisi Olarak FARABİ Değişim Programından Yararlanmak İçin Hangi Yolu İzlemeliyim?
 
Öğrencinin Üniversitemiz Uluslar arası İlişkiler Birimine şahsen başvurusu gerekmektedir.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - @2010